Workshopy a  kreativní dílny

Zlin Design Week se pyšní bohatým edukačním programem pro odbornou i širokou veřejnost – ať už v podobě uzavřených odborných workshopů, či kreativního programu pro děti, dospělé i seniory. Kreativní dílny a workshopy pro veřejnost se realizují ve spolupráci s našimi partnery, lokálními ateliéry i s platformou věnující se edukaci zejména dětí – Designéři dětem.


Workshopy pro designéry i nadšence a kulturní aktéry

Workshop: Spekulativní design jako nástroj pro debatu o duševním zdraví mladých lidí

Workshop spekulativního designu se zaměří na propojení teorie a praxe v oblasti designu s aplikací na reálné a aktuální výzvy v duševním zdraví mladých lidí, zejména těch, kteří trpí ADHD nebo úzkostí. Účastníci se seznámí s principy spekulativního designu a jeho možnostmi využití ve veřejném sektoru, přičemž důraz bude kladen na kreativní myšlení a inovativní přístupy k řešení problémů. Praktická část workshopu bude zahrnovat práci se spekulativními technologiemi a nástroji v dystopických scénářích, které reflektují současné potřeby mladých lidí. Cílem je nejen prozkoumat potenciální budoucnosti, ale také najít způsoby, jak tyto spekulace aplikovat na současné výzvy a podpořit tak lepší pochopení a řešení problémů duševního zdraví.

Workshopem tě povedou Roman Sellner Novotný a Veronika Sellner. Roman Sellner Novotný je designér a pedagog na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU v Brně, kde vyučuje kurzy zaměřené na udržitelný a odpovědný design služeb. V rámci svého doktorského studia na programu Digitální kultura a kreativní průmysly se zabývá využitím spekulativního a tranzitivního designu ve veřejném sektoru, konkrétně v oblasti duševního zdraví. Veronika Sellner je výzkumná pracovnice Fakulty výtvarných umění VUT v Brně a doktorandka v oboru Digitální kultura a kreativní průmysly na Masarykově univerzitě se zaměřením na teorii umění a médií. Její výzkumné zájmy zahrnují současnou uměleckou praxi, kritický posthumanismus, spolutvorbu s ne-lidským aktérstvem a objekty a postdisciplinární spolupráci. Kromě výzkumu má zkušenosti jeho hodnocením a managementem, koordinuje činnost Centra výzkumu FaVU VUT a působí v Domu zahraniční spolupráce.

 • Termín: pondělí 13. 5. od 9:00 do 12:00
 • Místo: prostory ateliéru Arts management (Univerzitní 2431, 760 01 Zlín)
 • Délka workshopu: 3 hod.
 • Workshop povede Roman Sellner Novotný a Veronika Sellner
 • Kapacita: 15 osob
 • Vstup: 150 Kč

Crafting Tomorrow: Objevování DIY materiálů a jejich vlastností

Workshop je zaměřený na tvorbu tzv. DIY (do-it-yourself) materiálů a objevování jejich možností. Tyto materiály nabízejí příležitost přehodnotit stávající výrobní procesy a vlastnosti industrializovaných materiálů a vytvořit si tak vlastní a osobní zkušenost s výrobou. Během workshopu se účastnící naučí získávat pigmenty z různých hornin a minerálů, následně budou tyto pigmenty využity při experimentování s tiskem, barvením textilu a také při tvorbě DIY bioplastů. Důraz bude kladen na samotný proces tvorby a interakci s materiálem za účelem objevit a pochopit jeho vlastnosti, které jsou proměnlivé a často nepředvídatelné. Obsahem workshopu tedy není jenom jeho praktická část, ale také společné spekulování o budoucnosti materiálů.

Petra Vicianová je absolventkou Design School Kolding v Dánsku, kde studovala magisterský program Design for Planet, který je orientovaný na přístupy k udržitelnosti v designu. V současnosti v rámci doktorandského studia na ateliéru textilního designu na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě se věnuje zkoumání možnosti přírodního barvení, které ji umožňuje dále chápat proces tvorby s neznámými a do budoucna proměnlivými materiály. Petra se snaží také aktivně otevírat diskuze na téma přehodnocení společenského přístupu k textilnímu materiálu a jeho vlastnostem.

 • Termín: úterý 14. 5. , od 9:00 do 12:00
 • Místo: 44. budova,  Areál Svit (Vavrečkova 7029, Zlín)
 • Délka workshopu: 3h
 • Workshop povede: Petra Vicianová
 • Kapacita: omezená na jednu třídu
 • Vstup: 100,-/student

workshopy a kreativní dílny pro školy a veřejnost

Kreativní dílna ROBOTA

Kreativní dílna ROBOTA je provozována Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Dílna podporuje a rozvíjí kreativitu i umělecký potenciál a její úsilí směřuje k vytvoření prostoru, kde se setkává vzdělání, tvorba a inspirace. Zkrátka, ROBOTA je technologická dílna, kde se kreativitě meze nekladou. K příležitosti Zlin Design Weeku dílna připravila několik workshopů.

Kreativní dílny pro základní a střední školy

Kreativní dílna Robota otevře na 1,5 hodiny svou dílnu pro studenty základních a středních škol. Program dílny bude přizpůsoben konkrétní třídě a žákům. Studenti si budou moct vyzkoušet řadu nových technologií a sebou si odnesou i něco, co si sami vyrobí.

Kdy: pátek 10. 5., 8:30 – 10:00 a 10:30 – 12:00
Kde: 44. budova, Areál Svit (Vavrečkova 7029, Zlín)
KAPACITA WORKSHOPU JE NAPLNĚNA!
Vstup: 100 Kč / student

Kreativní dílna Robota: Praktické využití digitálních technologií v umění

Workshop Praktické využití digitálních technologií v umění představí různé digitální nástroje a techniky pro tvorbu uměleckých děl a umožní účastníkům experimentovat s prototypy a technologiemi jako 3D skenery, tiskárny, lasery a plottery.

Kdy: pondělí 13. 5., 9:00 – 13:00
Kde: 44. budova, Areál Svit (Vavrečkova 7029, Zlín)
Kdo ho povede: Jan Veselský
Kapacita: 10 osob
Vstup: 0 Kč
Rezervovat workshop můžete na emailu robota@utb.cz

Platforma Designéři dětem

Celý svět je nadesignován. Abychom se v něm vyznali a byli do budoucna vnímavější vůči sobě, okolí i naší planetě, potřebujeme porozumět designu. Platforma Designéři Dětem usiluje o propojování designérů s dětmi, protože věří, že design je mocný kreativní nástroj, který dokáže rozvíjet kompetence dětí směrem ke kritickému a kreativnímu myšlení, k vizuální a mediální gramotnosti, rozvoji imaginace a participace. Design může být obohacujícím zážitkem nejen pro děti, ale i rodiče, začátečníky a školy, kterým pomůže otevírat obzory. Cílem dílny je vnímat odpad jako zdroj pro tvůrčí práci a naučit se nové výtvarné techniky (recyklace, upcyklace) při tvorbě užitných a uměleckých předmětů.

Sobotní otevřená kreativní dílna Designéři dětem

Účastníci workshopu se vžijí do role superhrdinů budoucnosti z roku 2080 a budou mít za úkol vybudovat lepší svět. K dispozici ale budou mít pouze krabice od bot připomínající zašlou slávu obuvnické metropole a pár drobných věcí. Kreativitě se meze nekladou a v každé krabici může vzniknout nový život, nová rodina, nový dům, nová zahrada nebo úplně nová bytost.


Kdy: sobota 11. 5. od 10:00 do 16:00
Kde: Park Komenského, Café 204
Dílnou vás provede Kateřina Přidalová a Martina Hamouzová
Vstup: zdarma

Nedělní otevřená kreativní dílna Designéři dětem

Účastníci workshopu se přenesou do budoucnosti, kde je nekonečné teplo a žádná živá bytost. Jejich úkolem bude nadesignovat nové bytosti a stvořit novou civilizaci. Ke ztrvárnění futuristických existencí si účastníci vyrobí leporelo a pomocí zbytkových materiálů vdechnou novým bytostem život.


Kdy: neděle 12. 5. od 10:00 do 14:00
Kde: Park Komenského, Café 204
Dílnou vás provede Kateřina Přidalová a Martina Hamouzová
Vstup: zdarma


Edukační programy k hlavní výstavě Future is! pro ZŠ i SŠ

Hlavní festivalová výstava představuje aktuální projekty věnující se otázkám budoucnosti a reflektující současné potřeby vzhledem k pozitivnímu vývoji našeho prostředí a života. K této výstavě se tak uskuteční edukační programy pro studenty 8. a 9. tříd základních škol a všechny ročníky středních škol, kterým není naše budoucnost lhostejná. Edukační program povede zkušený lektor Robert Spurný, který se v Moravské galerii v Brně věnuje tvorbě a vedení lektorských programů v oblasti designu a umění. Program bude trvat 1,5 hodiny.

 • Termíny: pondělí 13. 5. a úterý 14. 5. vždy v časech 8:30, 10:30, 13:00
 • Místo: Zlínský zámek, Soudní 1, 760 01 Zlín 1
 • Kapacita jednoho programu: 25 studentů
 • Vstup je zdarma pro studenty i vyučující
 • Rezervovat edukační program můžete na emailu marie.vehovska@zlindesignweek.com.

jak vypadaly workshopy minulý rok?