Minulé ročníky

2023

Design pro všechny

2023

Design pro všechny

Přístupnost je důležitá ve všech oblastech lidského života a ovlivňuje nás všechny bez výjimky. Sledování vývoje a proměn ve společnosti nás zajímá z hlediska toho, zda prostředí, ve kterém žijeme, skutečně nabízí možnosti a pohodlí různorodým skupinám. Proto nás v roce 2023 provádělo téma Design pro všechny.

2022

Následuj design

2022

Následuj design

Ročník, kdy jsme se začali věnovat univerzálnímu designu ve veřejném prostoru, tedy takovému návrhu produktů, služeb či celých prostředích, které dokáže zprostředkovat kvalitní prožitek různorodým skupinám, které se v daném prostředí pohybují. Myšlenka tohoto tématu vzešla z velmi rozdílného postavení a vnímání napříč evropskými státy. Zatímco někde stojí roky v pozadí, jinde je součástí strategického rozvoje států.

2020 a 2021

Spolupráce

2020 a 2021

Spolupráce

Stejně jako se design ve svém procesu odpoutává od prvotní myšlenky – vyvíjí se, je i spolupráce opakem izolace. Je to komunikace, podpora, rozmanitost, kreativita, růst, inovace, funkčnost. A právě spolupráce se stala odrazem naděje v době pandemie COVID-19 a umožnila nám i za nepříznivých podmínek vytrvat, abychom mohli nadále přinášet to nejlepší ze světa designu.

2019

REVOLUCE

2019

REVOLUCE

Změna zavedených standardů. Touha probudit v sobě kousek rebelského ducha, vymanit se ze spárů pravidel a dojít ke svobodě myšlení a pokroku. I tak může dojít k REVOLUCI, která minulý rok prostoupila celým programem největší přehlídky designu na Moravě.

2018

HRA

2018

HRA

Čtvrtý ročník festivalu návštěvníkům ukázal, že design je HRA a my jsme si s designem skutečně vyhráli v několika částech Zlína. Ať už na výstavách na Zlínském zámku, workshopech Vepřo knedlo design nebo na prknech zlínského divadla při konferenci, na které v roce 2018 přednášeli například Mehdi Saeedi, Ondřej Krátký nebo Lucie Koldová.

2017

OMEZENÍ

2017

OMEZENÍ

Soudobý design, práce firem, tvorba designérů a trendy z Česka i ze zahraničí. To všechno sjednoceno tématem OMEZENÍ. Na třetím ročníku konference řečnili Lex Pott, Studio SWINE nebo Jakub Mařík. Pořádali jsme exkurzi do TONu, kreativní workshopy i filmová promítání. Omezením jsme se rozhodně neomezovali.

2016

PRACHY

2016

PRACHY

I v roce 2016 jsme zaplnili ulice designem. Tématem druhého ročníku byly PRACHY a cinkalo to opravdu všude. Na výstavách v baťovském areálu Svit i na hlavním náměstí, na workshopech Vepřo Knedlo Design i na konferenci, na které tehdy promluvili Otto Fabri a Michal Vlček nebo Petr Pištělák.

2015

GENERACE

2015

GENERACE

První výstavy, první úspěchy, první zážitky. Zlín poprvné ožil designem na náměstí díky KOMA modulům. O výstavy na zámku se postarala kreativní skupina OKOLO v čele s Adamem Štěchem. Na konferenci přijel Maxim Velčovský i Veronika Ruppert. Premiéra se vydařila.