Přístupnost festivalu

V rámci festivalu, který sám sleduje přístupy inkluzivního designu, se snažíme jednotlivý program zpřístupňovat co nejširšímu okruhu návštěvníků. Téměř do všech prostorů je zajištěn bezbariérový přístup a hlavní části programu jako je například Ceremony Best in Design jsou tlumočeny do anglického jazyka.

Přístupnost zohledňujeme také v komunikaci, proto všech částí programu nalezneš po jeho zveřejnění informaci o přístupnosti. K plně přístupnému festivalu nás čeká ještě dlouhá cesta, ale protože víme, že BUDOUCNOST JE PŘÍSTUPNÁ a jelikož jsme si vědomi, že každý*á z nás má jiné potřeby a preference, jsme otevřeni pro jakékoliv připomínky, podněty a návrhy.

V případě, že se rozhodneš navštívit náš festival a zohlednění tvých potřeb, by se mohlo zdát jako překážka, neboj se nás kontaktovat, společně pro tebe vymyslíme řešení. Každý je u nás vítán.


Dotazy k přístupnosti festivalu směřuj na:

Markéta Nováková

Manažerka přístupnosti

marketa.novakova@zlindesignweek.com

+420 733 166 711

přístupnost lokací

44. budova, Areál Svit (Vavrečkova 7029, Zlín)

 • Doprava: U budovy je menší a omezený počet parkovacích míst. Nejbližší autobusové zastávky jsou J. A. Bati a Poliklinika.
 • Přístupnost: Vstup do budovy je umístěn na boční straně budovy. Do 4. patra, kde veškerý program probíhá, je možné se dostat po schodech. V případě potřeby (handicap, kočárek a jiné) je možné využít výtah. V budově nejsou dostupné bezbariérové toalety. 44. budova a zde probíhající program je přístupný nevidomým s asistenčními psy.
 • Vzhledem ke specifičnosti budovy doporučujeme předem kontaktovat manažerku přístupnosti (marketa.novakova@zlindesignweek.com, +420 733 166 711).
 • Jazyk a tlumočení: Tlumočení do znakového a anglického jazyka není na akcích, které ve 44. budově probíhají, zajištěno. Některé z diskuzí Design KANTÝNY však proběhnou v anglickém jazyce.

Galerie G18 (Štefánikova 5670)

 • Doprava: Galerie se nachází v budově Fakulty humanitních studií. Po vstupu se vydejte doprava. Před budovou se nachází nejbližší zastávka MHD Školní.
 • Přístupnost: Přístup do galerie je bezbariérový. V budově jsou také přístupné bezbariérové toalety.
 • Jazyk a tlumočení: Výstava Future is Best of 24’! nabízí českou i anglickou anotaci. Vernisáž výstavy proběhne v anglickém jazyce.

Platforma 14|15 BAŤOVA INSTITUTU (Vavrečkova 7040)

 • Doprava: Platforma se nachází v blízkosti vlakového a autobusového nádraží Zlín. Parkovací místa v omezeném počtu jsou dostupná z boku 15. budovy, nebo u stanice vlakového nádraží nebo je možnost placeného parkování přímo v garážích BAŤOVA INSTITUTU.. Nejbližší autobusovou zastávkou MDH je Náměstí práce.
 • Přístupnost: Přístup na platformu je bezbariérový. Toalety jsou dostupné v kavárně v 15. budově.
 • Jazyk a tlumočení: Probíhající akce jsou dostupné v českém i anglickém jazyce. Tlumočení do znakového jazyka není zajištěno.

Zámek Zlín & Bar Zámek (Soudní 1)

 • Doprava: V přímé blízkosti Zlínského zámku nejsou dostupné žádná parkovací místa. Parkování u zámku je nezbytné domluvit předem (pište na: marketa.novakova@zlindesignweek.com ). Nejbližší zastávka MHD je U Zámku.
 • Přístupnost: Výstava Future is! je umístěna v 1. patře zámku, kam není zajištěn bezbariérový vstup. Opening ceremony a closing evening se odehrají na nádvoří zámku a v Baru zámek umístěném ve sklepení. Nádvoří je bez bariér. Bar nabízí přístupnost pro vozíčkáře prostřednictvím schodišťové plošiny. Pohyb po baru je však omezený. Na místě nejsou zajištěny bezbariérové toalety.
 • Jazyk a tlumočení: Probíhající akce jsou dostupné v primárně v českém jazyce. Tlumočení do znakového jazyka není zajištěno.

Café 204, (tř. Tomáše Bati 204)

 • Doprava: V přímé blízkosti kavárny nejsou žádná parkovací místa. Nejbližšími zastávkami MHD jsou Školní a Náměstí Míru.
 • Přístupnost: Přístup do kavárny Café 204 je bezbariérový.

Rektorát univerzity U13, (nám. T. G. Masaryka 5555)

 • Doprava: Výstava Future is ZDW! se uskuteční v prvním patře rektorátu. Nejbližší zastávka MHD je Školní. Přímo v blízkosti budovy U13 nejsou dostupná parkovací místa. Nejbližšími lokacemi s možností parkování je náměstí T. G. Masaryka.
 • Přístupnost: Přístup do budovy je bezbariérový. Do prvního patra k výstavě je možné se dostat výtahem. K výtahu se před schodištěm vydejte vlevo. V budově jsou dostupné bezbariérové toalety. V případě dotazů kontaktuj manažerku přístupnosti (marketa.novakova@zlindesignweek.com, +420 733 166 711).
 • Jazyk a tlumočení: Výstava Future is ZDW’! nabízí českou i anglickou anotaci. Vernisáž výstavy proběhne v českém jazyce.

Památník Tomáše Bati, (nám. T. G. Masaryka 2570)

 • Doprava: Nejbližšími zastávkami MHD je Školní a nám. Práce. Parkování je možné u cesty na náměstí.
 • Přístupnost: Pro Ceremony Best in Design je vyhrazený prostor v přízemí, kde je možné pohybovat se bezbariérově. Bezbariérový vstup je dostupný ze zadní strany budovy. Do Památníku můžeš zavítat také na prohlídku, pohyb po celé budově ale bezbariérový není. 
 • Jazyk a tlumočení: Pro Ceremony Best in Design je zajištěno simultánní tlumočení do anglického jazyka. Tlumočení do znakového jazyka není zajištěno.

Fakulta multimediálních komunikací – budova U4 (Univerzitní 2431, Zlín)

 • Doprava: Nejbližšími zastávkami MHD je Školní a nám. Práce. Před budovou je omezený počet parkovacích míst.
 • Přístupnost: Zde plánovaný workshop probíhá v boční části budovy, v ateliéru Arts Managementu. Po vstupu se vydejte po schodech doprava a poté rovně, dále následujte označení. Vstup není bezbariérový. Pánské toalety jsou na patře, dámské jsou dostupné v přízemí. Bezbariérové toalety nejsou dostupné.
 • Jazyk a tlumočení: Workshop probíhá v českém jazyce.

Garáže platformy 14/15 – BAŤŮV INSTITUT (Vavrečkova 7040, Zlín)

 • Doprava: Parkování v garážích nebude během akce umožněno. Parkovací místa v omezeném počtu jsou dostupná z boku 15. budovy. Nejbližší autobusovou zastávkou MHD je Náměstí práce.
 • Přístupnost: Vstup se nachází na zadní straně platformy (při příchodu od autobusového nádraží či budovy Fakulty technologické) a je bezbariérový. Upozorňujeme na snížené stropy (2 metry) a na sníženou viditelnost na místě.
 • Jazyk a tlumočení: Probíhající akce jsou dostupné v českém i anglickém jazyce. Tlumočení do znakového jazyka není zajištěno.

V posledních dvou letech jsme se věnovali tématům jako je univerzální design a inkluze. Jedním z výsledků je také projekt Design pro všechny.