Domů → Porotci → Matěj Malecha

Porotce Best in Design 2023

Matěj Malecha

Kategorie Service Design

Designér služeb v inovačním studiu Pábení, kde se vedle práce na projektech stará o kompetenční rozvoj a metodickou podporu týmu. Hlavní tvůrce workshopové aktivity Kompas udržitelného podnikání, se kterou v soutěži Best in Design 2023 získal 1. místo v kategorii Service Design. Své myšlenky a úvahy o širších souvislostech designérské práce pravidelně sdílí v newsletteru 6týdeník. Výběr 12 nejzajímavějších textů o udržitelnosti, inovacích a strategii vydal v tištěné podobě pod názvem Bez balastu.