„Oděvem můžeme vyjadřovat svoje emoce, myšlenky, nálady a názory, a to bez nutnosti říci jediné slovo,“ říká spoluautorka kolekce HapSen pro nevidomé, Valerie Vrbová

10. 4. 2024 | Daniela Michnová

Studentka na UMPRUM v oboru Designu oděvu a obuvi, si svými pracemi klade za cíl tvořit oděvy s hlubším smyslem a přínosem pro společnost. Její projekty, jako UNIQUE CLIENT, zaměřený na pomoc lidem s rakovinou, nebo kolekce Atopé, zohledňující citlivou ekzematickou kůži, reflektují její snahu o respekt a porozumění. Nový projekt Valerie Vrbové a Žofie Soldánové HapSen se pak zabývá budoucností a jejím propojením s lidskou empatií a společenstvím, přičemž se zaměřuje na pomoc nevidomým prostřednictvím haptického vnímání oděvů. Tato kolekce, inspirovaná japonskou filosofií Wabi-sabi, zdůrazňuje krásu v nedokonalosti a propojuje tvůrce z různých oborů s cílem zlepšit život nevidomých skrze design.

Svou kolekci představí v rámci 10. ročníku Zlin Design Week při programové části Fashion Show – Future is spectrum! 


Vaše poslední kolekce HapSen má za cíl propojení a empatii. Co vás ke zpracování takového tématu vedlo?

Ve své tvorbě ráda, řeším něco, co má smysl. Ve světě, ve kterém žijeme a který se mění každým den, cítím potřebu reagovat na události jenž hýbou našimi životy, držet pospolu a navzájem si pomáhat. Zároveň se snažím myslet i na životní prostředí a tvorbou oděvů, které nemají hlubší smysl a k nositeli nijak duševně nepřilnou, mi nedává smysl.

Na projektu HapSen jsme se rozhodly spojit síly s fashion designérkou Žofií Soldánovou (Univerzita Tomáše Bati).Chtěly jsme, aby byl projekt prospěšný a aby vložené úsilí pomohlo potřebné skupině. Obě máme již zkušenosti s projekty zaměřenými na pomoc v určité oblasti. Já jsem například pracovala na již zmíněných projektech Unique Client nebo Atopé, a Žofie věnovala svou bakalářskou práci vlivu barev a oděvu na psychický stav člověka. Krok k empatii a propojení byl proto přirozeným vyústěním.

Jaké jsou vaše naděje a očekávání spojené s dopadem vaší práce na uživatele? Jaké zpětné vazby se vám dostalo?

Cílem projektu je usnadnit každodenní život zrakově postiženým osobám, v našem případně převážně prostřednictvím oděvního designu. Věříme, že kolekce otevře téma odívání a poskytne nevidomým či slabozrakým osobám prostor pro seberealizaci a vytváření vlastního osobitého stylu. Naší vizí je, aby oděv přinášel radost a možnost být více sami sebou.

Nevidomí, ve většině případů, nemají náplň svého šatníku ve svých rukách. Mnohdy je oblékají rodiče nebo přátelé, kteří sami netuší, co za oděv pořídit. Dochází tak k tomu, že nevidomí ztrácí možnost vytvářet si vlastní styl s oděvy, které by definovali jejich osobnost.

Zaměřily jsme se tak především na vývoj a hledání hapticky zajímavých textur a plastických textilních vzorů. Čtení hmatem je cestou, jak nahradit zrak při vnímání charakteru jednotlivých oděvů. Vzniklé produkty se snaží být osvětou a ukázat, jak široké možnosti oděv skýtá. Již při konzultacích s konkrétními zrakově postiženými osobami nebo se zástupci organizací, například s Tyfloturistickým oddílem (spolek, který pořádá zážitkové akce pro osoby se zrakovým a kombinovaným postižením), jsme zjistily, jak aktuální je potřeba takovéhoto programu. Té nejdůležitější zpětné vazby se ovšem dočkáme až v momentě, kdy jednotlivé looky poprvé spatří světlo světa a dostanou se přímo k nevidomým.

Přiblížíte, co obnášel proces vytváření haptických textur pro nevidomé?

Tvorbě plastických textur předcházely experimenty s materiály. Zkoušely jsme různé jak již existující techniky, tak zcela vlastní přístupy. Nejvíce přínosná pro nás však byla schůzka s nevidomou Klárou Maršálkovou, pro kterou jsme si připravily i vhodné ukázky metráží a inovativních pletenin od Adély Holešové. Z rozhovoru vzešlo mnoho podnětů, které nám pomohly nasměrovat naši cestu. Například, že pro „čtení“ textilních vzorů není nutná výrazná trojrozměrnost. Nevidomí používají své ruce každý den a mají je skvěle vycvičené. 

V momentě, kdy se zaměřujeme na pomoc určité skupině, je pro nás také hodně důležité, aby se k dané problematice vyjádřili konkrétní osoby. Některé poznatky čerpáme 
 z knižních či internetových zdrojů a vědeckých studií. Někdy je na počátku realizace jasná myšlenka, jak by měl výsledný materiál vypadat. V jiných případech se necháváme jako tvůrci unášet intuicí, která nás zavede k novým cestám. Výzkum a testování však nadále probíhá spolu s prací na projektu.

Celý   rozhovor   naleznete   na   adrese   portálu   DesignCabinetCZ