„Chtěly jsme zjistit, jak je projekt obstojný a získat nový feedback. Motivuje nás se o projektu bavit s novými lidmi a slyšet nové názory”, říkají vítězky soutěže Best in Design 2022 Karolína Matušková a Karla Gondeková.

4. 7. 2022 | Marie Herynková

Vítězky 13. ročníku mezinárodní soutěže Best in Design vynikly mezi více věž 270 soutěžícími z celého světa. Dvojice Karla Gondeková a Karolína Matušková zaujaly porotu se svým návrhem webové platformy Listovatel, který obsahuje pracovní listy pro děti ve věku od 7-11 let. Karly a Karolíny jsme se ptali, jak se jim obhajoval návrh před porotou, jak se jim pracovalo ve dvojici a jaké mají plány do budoucna. Pojďme se na to tedy podívat!

Jaké jsou Vaše plány do budoucna, projekty, na které se můžeme těšit?

Karolína a Karla: Díky našemu projektu Listovatel / otevřený šešit Karla Placky, jsme začaly spolupracovat s Městským muzeem Lanškroun, kde jsme vedly několik workshopů s dětmi. Nyní ve spolupráci s Lanškrounským muzeem chystáme pracovní listy přímo na míru muzeu. Dále jsme byly osloveny pro vytvoření obrazové části knihy věnující se vizuální gramotnosti pro děti. Myslím, že to budou i pro nás velice přínosné projekty a těšíme se na jejich tvorbu.

Jak se vám pracuje ve dvojici? Co si myslíte, že jsou výhody i nevýhody takové spolupráce?

Karolína: S Karlou jsme spolupracovaly již na několika projektech jak během bakalářského studia na FUD UJEP, tak i během magisterského studia na UMPRUM. Díky tomu jsme si už našly cestu, jak spolu komunikovat a spoluvytvářet koncept a vizuální podobu. Takovou spolupráci beru rozhodně více jako prospěšnou i vzhledem k projektu. Mohly jsme tak obsáhnout mnohem širší pole působnosti a projekt neomezovat. Vytvořit ho mnohem obsáhlejší a komplexnější, než kdybychom na něm pracovaly jednotlivě. Také jsme na Listovateli pracovaly během pandemické situace, což nebylo příliš příznivé pro fungování ve škole a konzultaci projektu. Tudíž naše intenzivní spolupráce a vzájemná konzultace nás velmi motivovala a posilovala.

Karla: Ve dvojici se nám pracuje dobře, jinak bychom se k tomu pořád nevracely. Výhoda je hlavně ta, že se o projektu můžeme radit – víc hlav víc ví. Člověk má také pocit, že na vše není sám, a pokud mu to zrovna situace nedovoluje zastoupí ho ten druhý. Pokud lze mluvit o nevýhodách, může jí být fakt, že občas musíte hledat kompromis na kterém se shodnou obě strany. To se nám ale zatím vždy podařilo.

Je Vám osobně blízké téma Zlin Design Weeku – Univerzální design? 

Karolína a Karla: Rozhodně ano. Je to jedno z východisek Listovatele. V rámci projektu se uplatňuje v několika formách – možnost distribuce skrze webovou platformu nám umožňuje co nejjednodušší distribuci pro širokou veřejnost. Dále potřeba co nejlevnějšího tisku a dostupnosti i pro děti a školy bez dostatečných finančních prostředků nás vedla k vytvoření listů formátu A4 a uzpůsobení ilustrací pro obyčejný černobílý tisk. V neposlední řadě i obsah listů, který je koncipován tak, aby děti nebyly odkázané na své vědomosti a různorodé přístupy a techniky vyučování na jednotlivých školách. Děti se dozví vše potřebné pro splnění úkolů a her v rámci samotného listu.

Bylo těžké projekt Listovatel obhájit před porotou soutěže Best in Design?

Karolína: Navzdory technickým problémům, ke kterým došlo z naší strany, jsme zvládly odprezentovat vše, co jsme potřebovaly a díky skvělé organizaci ze strany Best in Design a milé a vstřícné porotě byl průběh velice plynulý a příjemný. Prezentace byla online, vcelku krátká a v angličtině čili jsme si s Karlou připravily prezentaci dopředu, abychom na nic důležitého nezapomněly. Projekt máme vcelku obsáhlý, proto je občas těžké vypíchnout to podstatné.

Karla: Samozřejmě naše nervozita před obhajobou byla zbytečná, ale zároveň jsme si díky ní vše dobře připravily. Porota byla milá a vstřícná. Prezentace online se nakonec ukázala jako trochu zapeklitá forma a mně z neznámého důvodu přestal fungovat mikrofon. Protože obhajoby probíhaly během jednoho dne, každý soutěžící měl vyhrazený omezený čas. Nebyl tedy prostor pro hledání závady, a tak nakonec celý projekt musela představit Karolína sama a já jen tiše přihlížela. Myslím ale, že to zvládla skvěle!

Co byl hlavní důvod, proč jste se do soutěže přihlásily?

Karolína: Chtěly jsme zjistit, jak je projekt obstojný a získat nový feedback. Motivuje nás se o projektu bavit s novými lidmi a slyšet nové názory.

Karla: Hlavní důvod byl dostat projekt do povědomí dalších lidí a potenciálních uživatelů.

Máte už nějaké plány, jak naložíte s výhrou?

Karolína a Karla: Určitě investujeme do provozu webu, aby mohl i nadále fungovat.

V jakých oblastech byste se chtěly v budoucnu více vzdělávat?

Karolína: Obě bychom si rády rozšířily znalosti v odvětví edukace pro děti. Zatím jsme v takové počáteční fázi, kdy konzultujeme s učiteli a teoretiky a zkoušíme možné cesty i na základě našich vlastních zkušeností ze studií na základní škole.

Karla: Takových oblastí je mnoho a jednou z nich je určitě i odvětví edukace, ale třeba i volné tvorby, malby atd.

Co byste poradily soutěžícím pro příští ročník Best in Design?

Karolína a Karla: Aby se nebáli do soutěže přihlásit a všechna soutěžní zadání brali jako výzvy, které je v konečném důsledku jen posílí.