ZDW Exhibition Design Lab

ZDW Exhibition Design Lab je projekt, který vznikl na základě rostoucí poptávky po mezioborově nadaných a schopných mladých designerech, umělcích a manažerech. Projektu, který přinesl nové spolupráce, nápady a vize.

V rámci projektu jsme se zaměřili na interakci mezi uměleckým dílem a publikem, a to jak v offline, tak online prostředí. Našim cílem bylo nabídnout účastníkům projektu možnost naučit se nové dovednosti, poznat nové tváře napříč různými kulturami i odvětvími kreativních průmyslů. 

V únoru 2021 jsme ZDW Exhibition Design Lab odstartovali online konferencí s několika zajímavými osobnostmi, které přiblížily svůj pohled na prezentaci umění ve virtuálním prostředí. Pokračovali jsme workshopem pro mladé tvůrce z Visegrádského regionu a Srbska, vytvořili online výstavu pro Zlin Design Week 2021 a nakonec se – konečně – setkali osobně ve Zlíně.

A co bude dál? ZDW Exhibition Design Lab je oficiálně u konce, ale další propojování a sdílení know-how určitě ne. Momentálně pracujeme na nových věcech, o kterých se včas dozvíte! 

Jak vypadal ZDW Exhibition Design Lab?

Během posledního setkání ve Zlíně se sešla skupina začínajících kulturních manažerů, designérů i dalších aktérů kreativních odvětví. Kromě poznávání našeho oblíbeného města byl na programu workshop s Richardem Loskotem a Studiem UAII, během kterého účastníci diskutovali o aktuálních přístupech v prezentaci uměleckého díla, interakce s publikem a vytvářeli vlastní výstavní koncepty.

Prostor dostali také partneři projektu s různorodou škálou přednášek souvisejících s jejich zaměřením nebo setkání s místními aktéry, kteří přiblížili, co se v současnosti na poli kreativních odvětví ve Zlíně odehrává.

Online přednáška Trenčín 2026

Letos jsi ZDW Exhibition Design Lab nestihl? Nevadí! Máme pro tebe jednu online přednášku od jednoho z partnerů, festivalu digitálních umění Sensorium. Lucia ti v ní přiblíží cestu Trenčína za titulem Evropské hlavní město kultury 2026.

ZDW Exibition Design Lab Konference

Když už jsi v tom, můžeš si pustit i záznam z únorové konference na téma designu výstav v online prostředí. Nabitou sestavu přednášejících tvořili:

Kurátorství v pandemických dobách: od výzev k výhodám
Vytváření online zážitku
Zkušenosti s designem pro bezpečnost, intimitu a potěšení
Navrhování video výstavy: přináší na obrazovku fyzický zážitek
Festivaly: Virtual Worlds a New Audiences
Umění online? Ne tak zcela. Výstavy na hranici fyzického a virtuálního prostředí
Něco jiného kromě logiky her a filmu?
WebXR v umění a vzdělávání
https://youtu.be/mf0B86PenWI

První workshop a výsledky

Poté, co jsme načerpali inspiraci z konference, vrhli jsme se do praktického testování možných nástrojů a přístupů pro tvorbu online výstav. 25 účastníků si vzala na starost Anika Kronberger z FH Joanneum Gratz a společně vytvořili koncept pro nadcházející výstavu Zlin Design Week 2021. Výstava odprezentovala desítky projektů mladých designérů z několika zemí na téma SPOLUPRÁCE. Teď už jsme ji sice zavřeli, ale můžete si projít katalog výstavy nebo se podívat video záznam:

Partneři projektu

Projekt byl podpořen Visegrádským fondem