Výstavy

Výstava Zlin Design Week

Výstava Zlin Design Week je sestavena z projektů, které zcela naplňují základní ideu Zlin Design Weeku. Dvě linie hlavního téma Spolupráce jsou vyobrazeny zejména na spolupráci ateliérů vysokých škol a na participativní design.

Výstava představuje výběr inovativních projektů, kterými univerzity vstupují jak do sféry byznysu nebo do veřejného prostoru. Druhá linie představuje participační projekty studentů a univerzit na lokální i mezinárodní úrovni.

Kurátorka: Romana Veselá

Výstava Spolu: OKOLO Minute

Design je přirozeně kolaborativním procesem, během kterého se na výsledném díle podílí celá řada odborníků rozmanitých výtvarných, technických i čistě marketingových nebo politických pozic.

Kreativní skupina OKOLO připravila minutová edukativní videa, která ukazují konfrontaci reálných objektů s abstraktním prostředím. Představují také jejich formální a funkční kvality. Do tohoto projektu vkládají ambice ve vytvoření obsáhlé sbírky vyprávějící řečí pohyblivých obrázků.

Kurátor: Adam Štěch

Výstava Best in Design Best of’21

Výstava Best in Design Best of’21 je sestavena z tvorby vítězů a finalistů soutěže Best in Design 2021. Najdete ji ve zlínské galerii G18, kde je otevřeno vždy od pondělí do čtvrtka, od 13:00 do 18:00.

Výstava prezentuje celkem 30 autorů bez toho, aniž by – slovy kurátora Miry Macíka – kladla důraz na jejich pořadí v soutěži. Jedná se především o příležitost, jak zviditelnit kvalitní a pečlivě zpracovaná řešení. Od oděvní kolekce vytvořené ve spolupráci se seniorkami, po digitální prezentaci historie a použití české vlajky. Těšit se můžeš na setkání s některými výherci i další doprovodný program.

Výstava ZDW – část Produkt

Batohy, nábytek, móda, motokáry, nápojové sety, knihy, hračky. To a mnoho dalších produktů nás provází světem mladého designu, světem, který akcentuje otázky potřebnosti, funkčnosti, udržitelnosti, ekologie, tradice – zkrátka všeho, co v něm dnes rezonuje jako vhozená rukavice, kterou je třeba zvednout.

Produktová část je velmi obsáhlá a věnuje se i designu, který dělá lepší každý všední den. Designu, který nám dovolí užívat si jeho užívání, věcem potřebným a prospěšným člověku. Věcem, které jsme pro letošní rok nazvali nejskromnějším designem.

Tři podtémata této části jsou tradice, udržitelnost a vizuální identita, které je třeba nahlížet z různých úhlů pohledu.

Vizuální identita ztělesňuje tváře měst, soutěží, divadelních plakátů a digitálních aplikací. Tradice je určitým návratem ke kořenům jak v materiálu, tak technologiích a přístupech. Udržitelnost představuje projekty, které upcyklují materiály a jsou svým postojem šetrné k Zemi.

Výstava ZDW – část Experiment

Druhá část výstavy Zlin Design Weeku nazvaná Experiment nás odkazuje do budoucnosti. K projektům, které si všímají současného potenciálu technologií, materiálů a poznání, ale i toho co potřebujeme a nemáme. Nejedná se o experimenty v pravém slova smyslu, ale spíše o pokoušení možností, hledání a rozšiřování hranic. Projekty tedy nejsou klasickým designem ale spíše vizualizovanými vizemi rozšiřující možnosti i naše poznání.

I tato část má své podkapitoly nazvané identita, senzorické vnímání a participativní projekty.

Projekty zařazené do sekce identity si všímají nejbližšího okolí a snaží se jej originálně uchopit. Část senzorického vnímání spojuje projekty zaměřené na doplňování, umocňování či nahrazování našeho typického smyslového vnímání a participativní projekty jsou spoluutvářeny přímo se svými klienty.

Výstava Mimosféra

Mimosféra Zlin Design Weeku je přehlídkou mladého umění a designu, kdy je téma spolupráce uchopeno velmi kreativně. Propojuje v sobě jak rozsáhlé projekty studentů vzniklé napříč univerzitami, tak fotogenické cykly odrážející a ovlivňující život komunit. Mimosféra představuje rozmanitou škálu možností spolupráce, sdílení, prožívání vzniklé z přirozeného pudu umělců i designérů žít a tvořit a ukazuje divákům, v jak rozsáhlé obsahové šíři lze Spolupráci vnímat.

Výstava nezávislých projektů

16. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE DIVADELNÍHO PLAKÁTU

Mezinárodní bienále divadelního plakátu je organizované divadlem Wandy Siemaszkowe již přes třicet let. Bienále je platformou pro prezentaci aktuálních tendencí a stylů v Plakátové tvorbě. Divadlo coby prostor, ve kterém se mísí literatura, hudba, výtvarné umění, tanec a film, je pro výstavy bienále přirozeným  prostředím.

CS.KOMIKS

Od prvního ročníku soutěže mají studenti stejný úkol: zpracovat na jedné až čtyřech stránkách komiksový příběh na libovolné téma. Přihlášené práce anonymně posuzuje pětičlenná porota a vyhlašuje tři nejlepší práce z českých a slovenských vysokých škol. Hlavní cenou pro vítěze je cesta na nejvyšší evropský festival komiksu ve francouzském městě Angoulême.

GRADUATION PROJECTS

Do Výstavy Zlin Design Weeku patří i nejlepší diplomové práce, které se sdružují pod názvem Graduation Projects — mezinárodní platformou pro spolupráci institucí a organizací z Visegrádské skupiny podporující a usnadňující používání designu. Platforma si klade za cíl představit potenciál polských kreativních průmyslových odvětví a designérů a také podpořit jeho rozvoj prostřednictvím spolupráce s designovými institucemi a univerzitami z Polska, České republiky, Slovenska a Maďarska.

Platforma vychází z každoroční revize nejlepších diplomových prací  — Absolventské práce — pořádané  Zamkem Cieszynem, čtvrtletníkem design 2+3D a partnery ze zemí V4. Od roku 2017 iniciuje sdílení projektů, vyměňování si znalostí a zkušeností mezi absolventy vysokých škol designu a posiluje spolupráci v oblasti designu mezi polskými univerzitami a mezi zeměmi bývalého východního bloku.

Na výstavu bylo pozváno více než 10 mezinárodně uznávaných uměleckých škol a univerzit ze Spojených států, Austrálie, Německa, Španělska, Polska atd. Na této výstavě jsou také vystavena vynikající díla učitelů a studentů těchto institucí.

C-IDEA

V rámci Výstavy Zlin Design Week si můžete prohlédnout práce v rámci soutěže C-IDEA Design Award — každoročně pořádané porotcovské soutěže designu, jejímž cílem je uznávat a propagovat vizionářské talenty v široké škále designových kategorií. Od komunikačního designu, průmyslového designu, interiérového designu, módního designu až po architekturu a nová média.

Cena C-IDEA Design Award doufá, že vytvoří více příležitostí pro vynikající designéry. Chce si zakládat na vyšší komunikaci, spolupráci na  výstavách, slavnostních předává ních a mezinárodních akcích. 

C-IDEA DESIGN AWARD 2019 je n profilová mezinárodní studentská soutěž, která v roce 2019 obdržela 1783 příspěvků od 37 zemí. Připojilo se více než 2000 studentů ze 406 univerzit a bylo pozváno 39 známých designérů a odborníků, kteří individuálně hodnotili veškeré práce zúčastněných.