Bára Štefánková

4. 5. 14.00 – 16.00
Zlínský zámek

Absolvovala ateliér skla na UMPRUM, pracuje jako odborná asistentka na Fakultě umění a designu na UJEP a na ZDW ji letos rozhodně neminete. I když nepůjde elektřina. S Bárou Štefánkovou se totiž během workshopu budete zabývat tématem svícnu. Svícnu jako předmětu, který v případě výpadku elektrického proudu můžeme využít pro minimalizování efektu Takešiho hradu v naší domácnosti, ale i jako připomínky, že vše se může stát inspirací. Na základě fotografií již existujících svícnů vytvoříte jejich možné předobrazy pomocí sádrových odlitků předmětů běžného užití. Pareidolie, psychologický jev, při němž neurčité vnímané podněty dotváříme ve smysluplné obrazy a necháváme pracovat svou fantazii, tak pohltí všechny účastníky.

Registrace

Pouze za účelem komunikace ohledně workshopu

Vstupné: 50 Kč za jeden workshop

Pro zrušení registrace nám napište na email alexandra.pileckova@zlindesignweek.com