Umění online? Ne tak zcela.

Samu Szemerey je architekt a urbanista. Je spoluzakladatelem a ředitelem obsahu
KÉK Hungarian Contemporary Architecture Center a hlavním odborníkem ve společnosti
Lechner Nonprofit Ltd, kde pracuje na vývoji městských služeb a koordinaci programů
inteligentních měst v Maďarsku. Specializuje se na překrývání technologií, kulturních
a kreativních průmyslových odvětví a zastavěného prostředí.

A na co se můžeze těšit na jeho přednášce?
„Mám v plánu diskutovat o dilematu hybridních (online –⁠ offline) výstav. Toto téma je dnes
samozřejmě velmi důležité kvůli pandemickým omezením a přežití kulturních institucí, ale je to
také větší problém pro muzea a výstavy obecně v digitální éře. Online kultura transformuje
archivní systémy, chování publika a strategie čtení, stejně jako kurátorské přístupy k pojetí
výstav jako „uzavřených“, hotových artefaktů. Z hlediska designu by otázkou mohlo být silnější
zaměření na aspekty výstavního designu, které nejsou replikovatelné a odolávají digitalizaci,
při použití digitálních a online formátů jako nástrojů k přiblížení a doplnění zkušeností s fyzikou.”