Univerzální design

UNIVERZÁLNÍ DESIGN – MAPOVÁNÍ POTENCIÁLU A ZAPOJENÍ NOVÉ GENERACE V KREATIVNÍCH PRŮMYSLECH

Univerzální design, princip, který usiluje o navrhování produktů a služeb, které jsou přístupné pro co nejširší skupinu uživatelů. Naším cílem je lépe zmapovat, jak toto téma vnímají designéři a architekti v České republice, jaký je potenciál pro následný rozvoj a podpořit zapojení nové generace. 

V rámci Evropy sledujeme rozdílné vnímání tohoto principu, a proto Zlin Design Week vytváří prostor pro diskusi, různé perspektivy a zkušenosti. Partnery projektu, který je podpořený Fondy EHP jsou Kreativní Praha a Design and Architecture Norway (DOGA). Právě Norsko se totiž řadí mezi země zahrnující přístup k univerzálnímu designu do legislativy a strategií více jak 15 let, a stalo se tak obrovským vzorem pro ostatní designéry a architekty v Evropě. 

Co všechno projekt přinese?

  • výjezdy do Norska i České republiky, které budou dostupné pro vybrané studenty
  • zajímavé řečníky v rámci dvou konferencí (Zlin Design Week 2022 a 2023)
  • výzkum mapující vnímání univerzálního designu mezi českými designéry a architekty (podzim/zima 2022)
  • workshopy, které umožní testovat princip na konkrétním zadání a propojí mladé designéry, byznys i veřejný sektor (Zlin Design Week 2023)
  • výstavu věnující se univerzálnímu designu (Zlin Design Week 2023)
  • samostatnou webovou platformu, která bude sloužit jako základ pro dlouhodobý rozvoj problematiky

Design and Architecture Norway

Cílem DOGA je, aby Norsko využívalo kompetence v oblasti designu a architektury k vytváření ekonomických, sociálních a kulturních příležitostí, environmentální hodnoty pro podnikatelskou komunitu i veřejný sektor. Proto se zaměřují na propojení kreativních talentů a byznysu, čímž posilují postavení designu a architektury v procesu rozvoje země, společenských podmínek, a vytváří tak řešení, které umožňují čelit budoucím výzvám. Jejich projekty jsou založeny na třech klíčových principech: propojovat, experimentovat a učit se. Ty vytváří prostor pro nové řešení, jejich testování, diskusi, zvyšování kompetencí i hodnoty inovací. 

Kreativní Praha

Kreativní Praha je organizací hlavního města Prahy, jejímž cílem je koncepčně rozvíjet kulturu a kreativní průmysly a implementovat tyto poznatky do konkrétních kulturních projektů a rozvoje Pražského kreativního centra. Vychází přitom z přesvědčení, že kultura a lidská tvořivost jsou nepostradatelné pro kvalitní život a města. Kreativní Praha k této změně přistupuje prostřednictvím systematického sběru dat, koncepčního přístupu ke kultuře, zvyšování povědomí o kreativních průmyslech a podnikatelské a kulturní emancipaci centra města. Je pro ně důležité, aby tyto aktivity vycházely z mezioborových spoluprací, komunikace, sdílení znalostí a strategického přístupu ke kultuře města.

Jak vypadal první výjezd do České Republiky?

První výjezd do České republiky se proběhl od 6. do 13. května během Zlin Design Weeku 2022. Exkurze se zúčastnili Jannicke Holen a Knut Bang z Design and Architecture Norway (DOGA) a 3 norští studenti. Jannicke a Knuta jste měli možnost potkat jako řečníky na Konferenci ZDW, kde představili inkluzivní design thinking. Nestihli jste Konferenci navštívit? Poslechněte si podcast, který s nimi připravila Design KANTÝNA! Studenti navštívili konferenci, workshopy, vernisáže i fashion show, kde se setkávali s dalšími designéry z ČR i zahraničí a také sa sami aktivně podíleli na programu festivalu – Herman Freng Bilett, jeden ze studentů, připravil pro návštěvníky workshop o inkluzivním designu v mezigeneračních vztazích. Součástí exkurze byla také exkurze do místních podniků. 

Co jste mohli zažít a koho potkat v rámci Konference ZDW 2022?

Rama Gheerawo, Ivelina Gadzheva, Bori Fehér, Mariana Chytilová i Jannicke Holen a Knut Bang. Na Konferenci se sešli různorodé osobnosti z celé Evropy, kteří se zasazují o tvorbu inkluzivnějšího prostředí, produktů i služeb prostřednictvím designu. Měli jsme tak možnost porovnat různorodé přístupy od Norska, přes Anglii, Maďarsko až Bulharsko a porovnat je s řešením přístupnosti v českých institucí. Součástí Konference byla také panelová diskuse se zástupci zlínských kreativních průmyslů, vznikl podcast, který si můžete poslechnout klidně hned teď a mezitím se můžete těšit na online záznamy, které zveřejníme na jaře 2023. 

design pro všechny

Už se nemůžeš dočkat? Ještě chvíli počkej a brzy ti řekneme víc.