Harmonogram KONFERENCE ZDW

9. května 2023

Impact Hub Zlín

Naši řečníci jsou převážně ze zahraničí, proto proběhne celý program Konference v angličtině, ale Diskuse k projektu Univerzální design a Mapování kreativních průmyslů bude v češtině. V ceně vstupného je však možné zapůjčení tlumočnických sluchátek se simultánním překladem do češtiny i angličtiny.

8:30–9:30

registrace

8:30–9:30

ranní káva a občerstvení

9:30–9:45

zahájení a úvodní slovo

Úvodní slovo pronese Mariana Chytilová

9:45–10:15

přednáška: Nima Shahinian

Moderuje: Mariana Chytilová

Univerzální design jako mindset, který ovlivňuje vesmírný výzkum, ale taky každodenní život nás všech. Průmyslový designér Nima Shahinian jako jediný norský kandidát na astronauta přináší design a schopnost kreativně řešit problémy do vesmírného prostředí, ale nohama zůstává pevně na zemi. Ve své přednášce bude mluvit o tom, že univerzální design není disciplína, ale mindset, se kterým je potřeba přistupovat k řešení extrémních situací ve vesmíru stejně jako k problémům, se kterými se my všichni setkáváme v každodenním životě.

10:15–11:00

panelová diskuse: Nima Shahinian a Tomáš Rousek

Moderuje: Mariana Chytilová

Nima Shahinian a Tomáš Rousek se v panelové diskusi zaměří na to, jakým způsobem dokážeme poznatky z vesmírného výzkumu a technologie, které se v souvislosti s ním vyvíjí, přenášet do každodenního života na Zemi, a jakou roli v tom hraje popularizace výzkumu, vědy a komunikace.

11:00–11:15

pauza

11:15–11:45

přednáška: Anthony Giannoumis (Inclusive Creation)

Moderuje: Pavlína Louženská

Jaké místo má univerzální a inkluzivní design v byznysu? Anthony Gainnoumis je výzkumník, podnikatel a mentor, spoluzakladatel Inclusive Creation. Cílem studia z Osla je rozvíjet kompetence v oblasti univerzálního designu, inkubují sociální startupy a rozvíjí k mezinárodní projekty, které ukazují, co dokáže diverzita, rovnost a inkluze jako součást firemní DNA.

11:45–12:15

panelová diskuse: Anthony Giannoumis (Inclusive Creation)

Moderuje: Pavlína Louženská

Jaké místo má univerzální a inkluzivní design v byznysu? Anthony Giannoumis je výzkumník, podnikatel a mentor, spoluzakladatel Inclusive Creation. Cílem studia z Osla je rozvíjet kompetence v oblasti univerzálního designu, inkubují sociální startupy a rozvíjí k mezinárodní projekty, které ukazují, co dokáže diverzita, rovnost a inkluze jako součást firemní DNA.

12:15–13:00

pauza

12:45–14:45

workshop: Radek Pavlíček

Propagujme přístupně aneb proč mít přístupnost na své straně

Chcete obsah publikovaný na webu a sociálních sítích dostat k co nejširší skupině zákazníků? Rádi byste se vyvarovali chyb, které mohou vašim potenciálním zákazníkům zhoršit přístup k tomu, co jim chcete sdělit? Nebo které dokonce mohou být i podnětem pro negativní reklamu či kritiku vaší společnosti? (Nezapomínejme, že v marketingu často rozhodují emoce.) Na praktických příkladech ukážeme, na co si dát pozor, pokud publikujeme informace na sociálních sítích a jak propagovat své aktivity přístupnější formou. Z workshopu si odnesete Přístupnostní desatero marketéra, které společně zformulujeme, a které pak využijete při publikování nového obsahu.

13:00–13:30

přednáška: Ana Correia de Barros & Joana Couto da Silva

Moderuje: Pavlína Louženská

Propojení inkluzivního designu, stárnutí, chronických onemocnění, zdravotních postižení a emocí. S tímto záměrem přistupují portugalky Ana Correia de Barros a Joana Couto da Silva k designovému výzkumu nebo třeba vývoji první aplikace na podporu sexuálního zdraví, která se snaží přizpůsobit tradiční osobní komunikaci pro starší, osoby s chronickými onemocněními a jejich partnery. Jejich přednáška a diskuse přiblíží, jak lze hravé zkušenosti využít jako participativní nástroje pro navrhování se zranitelnými skupinami a práci s tématem, které pro řadu lidí může být tabu.

13:30–14:00

panelová diskuse: Ana Correia de Barros & Joana Couto da Silva

Moderuje: Pavlína Louženská

Propojení inkluzivního designu, stárnutí, chronických onemocnění, zdravotních postižení a emocí. S tímto záměrem přistupují portugalky Ana Correia de Barros a Joana Couto da Silva k designovému výzkumu nebo třeba vývoji první aplikace na podporu sexuálního zdraví, která se snaží přizpůsobit tradiční osobní komunikaci pro starší, osoby s chronickými onemocněními a jejich partnery. Jejich přednáška a diskuse přiblíží, jak lze hravé zkušenosti využít jako participativní nástroje pro navrhování se zranitelnými skupinami a práci s tématem, které pro řadu lidí může být tabu.

14:00–14:15

pauza

14:15–14:45

přednáška: Raquel Marcos (Equal Saree)

Uvádí: Mariana Chytilová

Equal Saree je feministické urbanistické studio, které se od roku 2010 zabývá vlivem veřejného prostoru a jeho funkčnosti na (re)produkci sociálních nerovností. Prostřednictvím kolaborativních a spolutvůrčích procesů navrhují prostředí, které dávají prostor různorodosti. Urbanistka a umělkyně Raquel Marcos představí jejich participativní a inovativní metodologie a projekty, které dávají hlas často přehlíženým skupinám.

14:15–16:15

workshop: Anthony Giannoumis

Hra na inkluzi

Hra na inkluzi využívá vědecké poznatky o inkluzi a dělá z DEI+ součást vaší DNA. DEI+ je zkratka pro diverzitu, rovnost a inkluzi. Znamená spravedlnost a sounáležitost pro každého. Na workshopu budou účastníci rozděleni do týmů, které budou diagnostikovat obchodní výzvy! Pokud si váš tým dokáže vybudovat důvěru a otevřeně sdílet různé perspektivy, uspějete! Najměte si nový tým! Komu svěříte vedení svého příštího stěžejního produktu? Kdo se k vám bude "hodit" a lépe doplňovat? Čelte noční můře v oblasti vztahů s veřejností. Ale ne, váš generální ředitel řekl něco velmi nevhodného. Dokáže váš tým vymyslet nejlepší reakci?

14:45–15:00

pauza

15:00–15:45

panelová diskuse: Dominika Potužáková, Tereza Fasurová (IPR), Tomáš Hendrych

Moderuje: Mariana Chytilová

"V tématu participace a veřejného prostoru pokračuje také diskuse Dominiky Potužáková, Terezy Fasurové a místostarosty města Trutnov, Tomáše Hendrycha. Společně představí, jak participativní plánování veřejných prostorů probíhá (z pohledu těch, kteří zakázku zadávají, i realizátorů), proč je vůbec potřeba utvářet veřejný prostor s lidmi, kteří ho následně budou používat, a komplexnost takového navrhování. Zaměří se také na význam výzkumu a kontinuální a včasné komunikace v průběhu celého procesu."

15:15–17:15

workshop: Ana Correia de Barros a Joana Couto da Silva

Metody výzkumu designu v oblasti sexuality a intimity

V oblasti výzkumu designu se dosud věnovalo sexuálnímu zdraví jen velmi málo prací, zejména jedná-li se o průsečík skupin uživatelů, jako jsou lidé s chronickými chorobami, LGBTQI+, nebo klinická populace, u nichž se objevuje dvojí stigmatizace. Na tomto workshopu se podělíme o metody designového výzkumu vyvinutého moderátory, které se zabývají různými dimenzemi sexuality a intimity pro nejrůznější skupiny uživatelů.

15:45–16:15

pauza

16:15–17:00

panelová diskuse: Anne Aagaard & Tomáš Štefek (inclusive libraries)

Moderuje: Mariana Chytilová

Knihovny jako veřejná služba, která by měla být přístupná pro všechny. Jak se ale taková služba tvoří, kdo všechno je její součástí a jak o ní mluvit? To bude téma panelové diskuse s Anne Aagaard a Tomášem Štefkem. Anne řídila projekt nové vizuální identity Osla a v současnosti se věnuje využití inkluzivního designu v Deichman Library (městská knihovna Osla). Tomáš Štefek je ředitel městské knihovy v Bratislavě se zkušenostmi v oblasti designu služeb.

17:00–17:15

pauza

17:15–18:00

panelová diskuse: Diskuze k projektu Univerzální design

Moderuje: Anežka Adamíková

Práce designérky a žurnalistky They Urdal se pohybuje na hranici grafického, textilního designu, designu služeb a interakcí. Její neziskový projekt TUBU zprostředkovává limitované edice pleteného zboží s důrazem na inkluzivní design a péči. Společně budou diskutovat o roli univerzálního a inkluzinvího designu v jejich práci a přiblíží, jak vznikala výstava letošního Zlin Design Weeku, na které se podíleli jako kurátoři.

18:00–18:15

pauza

18:15–18:45

panelová diskuse: Speciální diskuze: mapování kreativních průmyslů

Moderuje: Pavlína Louženská

Mapování kulturních a kreativních odvětví. Co si pod tím představit a proč se mu věnovat? Jak probíhá na národní úrovni, jak třeba v Praze a jak může vypadat mapování komunitních kulturních iniciativ se sociálním a environmentálním přesahem, které stojí na okrajích regionů? Jak se tyto úrovně propojují a k čemu se získaná data využívají? Co to přináší mně jako jednotlivci, institucím, městům či krajům?

18:45–19:00

zakončení – závěrečné slovo

Závěrečné slovo bude mít: Pavlína Louženská

od 19:00

afterparty

Nenech si nikoho utéct!