Něco jiného kromě logiky her a filmu?

Maja Ćirić je oceněná kurátorka a kritička umění se zkušenostmi s vedením mezinárodních projektů.
Má zkušenosti s několika světovými bienále, v současné době pracuje na dvou výstavách zkoumajících
umělou inteligenci v kontextu vědy a umění.

Maja se podílela například na projektu s názvem BOTH WAYS, v rámci kterého pět evropských zemí
uspořádalo výstavu současného umění v rámci městského festivalu vědy od 29. srpna do 6. září 2020
v Terstu. Jedná se o fyzicky polycentrickou a replikovanou, rozšířenou online výstavu, která je
k dispozici po celém světě prakticky každému, kdo na ni vstoupí se svým avatarem.

Odkaz zde: https://hubs.mozilla.com/fsbivuE/bothways-trieste?fbclid=IwAR3fu_TTjWTknNOHhgbqJt3YlEym5qCSwDbnx48rMwOIusEJNvMSW-4X084 

V rámci přednášky se Maja pokusí vysvětlit, zda jsme pouze v digitálním Palleolitu v tom smyslu,
že vše, co děláme, je půjčování si logiky her a filmu. Nebo existuje způsob, jak můžeme změnit
digitální zážitek?