Navrhování video výstavy: přináší na obrazovku fyzický zážitek

Druhým řečníkem na ZDW Exhibition Design Lab je Lorenzo Gerbi – holandský designér, umělecký ředitel a kulturním producent. Své designérské zázemí využívá v kulturní oblasti jako producent a kurátor.
Zejména pro eventy v oblasti vizuálních efektů, digitálního kina, audiovizuálních představení a videoartu.
V rámci Durch Design Weeku vytvořil koncept video výstavy, která vytvořila dočasnou filmovou sadu, která
by měla přinést fyzický zážitek avšak úplně jiným způsobem. 

„Online výstava se často stává 2D vrstvou, která někdy vytváří iluzi prostoru prostřednictvím
3D modelů, které jsou nakonec zploštěny obrazovkou. Navrhování videoprojekce by nemělo
být o replikaci fyzické výstavy, ale o nalezení nového formátu, který může dosáhnout stejných cílů,
ale v jiné formě.” říká Lorenzo.

Svou přednášku Lorenzo zaměří na prezentaci Economia Video Exhibition, která s vystavenými díly
pracuje na principu filmové inscenace. Divák se díky tomu přiblíží k vystaveným dílům téměř na dosah
ruky, avšak z dálky online prostoru.

Více informací o Economia Video Exhibition najdete zde: https://thinkeconomia.com/