Výstavy

Výstava ZDW 2022

V roce 2022 plánujeme téma univerzálního designu otevřít diskusí s veřejností, návštěvníky, designéry, architekty, studenty i profesionály. Zajímá nás, jak vnímají veřejný prostor, ve kterém se pohybují – zda je přístupný, bezpečný i kreativní pro všechny skupiny, které ho sdílejí.

Nabídneme prostor pro diskuzi nad možným nazíráním na princip univerzálního designu i prostor pro inspiraci. Přiblížíme, jak princip vnímá současná generace mladých designérů a architektů, kteří budou formovat naše okolí v následujících letech. Vytvoříme příležitosti pro rozvoj konkrétních řešení, mezioborovou spolupráci a kontakt se samotnými uživateli.

Na přípravě výstavy se podílí Design and Architecture Norway společně s Kreativní Prahou.

Výstava Best in Design Best of’22

Je jim pod 30 a svými ideami tvarují budoucnost designu. Výstava Best in Design – Best of ´22 představí oceněné designéry 13. ročníku mezinárodní soutěže Best in Design a zavede vás do zákoutí jejich nápadů a mezi otázky, na které svou tvorbou hledají odpovědi. Výstava představí celkem 30 vybraných soutěžících Best in Design 2022, vítězů i finalistů. Naším cílem je ukázat vize nové generace designérů i témata, která jejich prací rezonují.

Vždyť to psali na netu…

Rozlišit fámy na internetu je čím dál tím těžší. Přesto, že se spousta organizací nebo učitelů mediální gramotnosti snaží vysvětlit, jak pracovat s informacemi, dezinformacím dnes naletí každý druhý. Nejen proto se studenti Ateliéru digitálního designu Fakulty multimediálních komunikací UTB pustili do dezinformací a zpracovali návrhy pomůcek, díky kterým snadno pochopíme, jak odolat nepravdám, které jsou často lákavé.
Studenti ve svých semestrálních pracích navrhovali interaktivní vzdělávací pomůcky pro hodiny mediální výchovy. Ta je v České republice podle odborníků značně podhodnocená, přitom má obrovský potenciál připravit studenty na život, který je čeká – život online plný dezinformací.

Long Life

Zatímco průměrná délka života se stále prodlužuje, životnost výrobků, služeb a informací se zkracuje. Zatímco šance dožít se vysokého věku byly ještě nedávno velmi jisté, naše budoucnost se v posledních měsících stala značně nejistou.

Studenti ze tří středoevropských univerzit se zúčastnili projektu Long Life, aby ukázali, že design, umění a architektura mohou pomoci najít možná řešení pro různé oblasti, kterých se fenomén stárnutí dotýká. Některé z jejich nápadů jsou praktické a realizovatelné, jiné jsou vizemi provokujícími k dalšímu promýšlení.

Mladí designéři přistoupili k tématu z velmi odlišných a někdy překvapivých úhlů pohledu, od návrhu inkluzivního UX designu chytrých telefonů po velmi stylový, a přitom vysoce funkční nábytek, od chytrých terapeutických pomůcek po ironizující pohled na vlastní virtuální existenci.

jak vypadaly předchozí výstavy zdw?

ZLIN DESIGN WEEK 2021

Výstava ZDW 2021

Výstava Zlin Design Week byla sestavena z projektů, které zcela naplňují základní ideu Zlin Design Weeku. Dvě linie hlavního téma Spolupráce byly vyobrazeny zejména na spolupráci ateliérů vysokých škol a participativním designu.

Výstava představila desítky inovativních projektů, kterými univerzity vstupují jak do sféry byznysu nebo do veřejného prostoru, i participační projekty studentů a univerzit na lokální i mezinárodní úrovni.

Jako návštěvník jsi mohl tuto výstavu navštívit ve virtuálním prostoru Kunstmatrix přes náš web. Koncept výstavy vznikl v rámci projektu ZDW Exhibition Design Lab podpořeného Visegrádským fondem a za jejím designem stála Anika Kronberger z FH Joanneum Gratz.

Kurátorka: Romana Veselá

Výstava Spolu: OKOLO Minute

Design je přirozeně kolaborativním procesem, během kterého se na výsledném díle podílí celá řada odborníků rozmanitých výtvarných, technických i čistě marketingových nebo politických pozic.

Kreativní skupina OKOLO připravila minutová edukativní videa, která ukazují konfrontaci reálných objektů s abstraktním prostředím. Představují také jejich formální a funkční kvality. Do tohoto projektu vkládají ambice ve vytvoření obsáhlé sbírky vyprávějící řečí pohyblivých obrázků.

Kurátor: Adam Štěch