Výstavy

Výstava ZDW 2022

V roce 2022 plánujeme téma univerzálního designu otevřít diskusí s veřejností, návštěvníky, designéry, architekty, studenty i profesionály. Zajímá nás, jak vnímají veřejný prostor, ve kterém se pohybují – zda je přístupný, bezpečný i kreativní pro všechny skupiny, které ho sdílejí.

Nabídneme prostor pro diskuzi nad možným nazíráním na princip univerzálního designu i prostor pro inspiraci. Přiblížíme, jak princip vnímá současná generace mladých designérů a architektů, kteří budou formovat naše okolí v následujících letech. Vytvoříme příležitosti pro rozvoj konkrétních řešení, mezioborovou spolupráci a kontakt se samotnými uživateli.

Na přípravě výstavy se podílí Design and Architecture Norway společně s Kreativní Prahou.

Výstava Best in Design Best of’22

Výstava představí celkem 30 vybraných soutěžících Best in Design 2022, vítězů i finalistů. Naším cílem je ukázat vize nové generace designérů i témata, která jejich prací rezonují. V minulosti se tak na výstavě Best in Design Best of’ představily práce od oděvní kolekce vytvořené ve spolupráci se seniorkami po digitální prezentaci historie a použití české vlajky. Těšit se můžeš na setkání s některými autory i další doprovodný program.

Patříš i ty mezi designéry do 30 let, kteří chtějí prostor, který výstava nabízí, využít? Tak se nezapomeň přihlásit do 28. 2. 2022.

Jak vypadaly předchozí výstavy zdw?

ZLIN DESIGN WEEK 2021

Výstava ZDW 2021

Výstava Zlin Design Week byla sestavena z projektů, které zcela naplňují základní ideu Zlin Design Weeku. Dvě linie hlavního téma Spolupráce byly vyobrazeny zejména na spolupráci ateliérů vysokých škol a participativním designu.

Výstava představila desítky inovativních projektů, kterými univerzity vstupují jak do sféry byznysu nebo do veřejného prostoru, i participační projekty studentů a univerzit na lokální i mezinárodní úrovni.

Jako návštěvník jsi mohl tuto výstavu navštívit ve virtuálním prostoru Kunstmatrix přes náš web. Koncept výstavy vznikl v rámci projektu ZDW Exhibition Design Lab podpořeného Visegrádským fondem a za jejím designem stála Anika Kronberger z FH Joanneum Gratz.

Kurátorka: Romana Veselá

Výstava Spolu: OKOLO Minute

Design je přirozeně kolaborativním procesem, během kterého se na výsledném díle podílí celá řada odborníků rozmanitých výtvarných, technických i čistě marketingových nebo politických pozic.

Kreativní skupina OKOLO připravila minutová edukativní videa, která ukazují konfrontaci reálných objektů s abstraktním prostředím. Představují také jejich formální a funkční kvality. Do tohoto projektu vkládají ambice ve vytvoření obsáhlé sbírky vyprávějící řečí pohyblivých obrázků.

Kurátor: Adam Štěch