Domů → Řečníci → Vít Jakubíček

Vít Jakubíček

kurátor designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a akademický pracovník FMK UTB

Vít Jakubíček pracuje jako kurátor sbírky designu v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně a odborně se věnuje především dějinám architektury a designu 20. století (zaměřuje se zejména na problematiku zlínské Školy umění, historii průmyslového designu a její významné osobnosti). V současné době také vyučuje předměty zaměřené na dějiny designu a architektury na Fakultě multimediálních komunikací a Fakultě managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, ale je také externím pracovníkem vyučujícím předmět dějiny designu na Fakultě výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně.
Absolvoval doktorské studium na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, obor Multimédia a design a Dějiny umění na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
Je autorem výstavních projektů Ostrov umění v moři průmyslu – Zlínská škola umění (1939–1949) a Rozum versus cit: Zlínský průmyslový design 1918–1958, Rozum versus cit²: Zlínský průmyslový design 1959–1992, a také řady menších monografických výstav (Zlín, kolébka českého designu, Zdeněk Hybler – Baťovský plakát, Zlínský kraj očima Vladimíra Hrocha, Zdeněk Hybler Vojtěch Štolfa: „Chci vychovat aspoň dva žáky pro divadlo“, Antonín Horák 100, Umění p(r)o práci, Škola umění ve Zlíně – Střední uměleckoprůmyslová škola v Uherském Hradišti), Zlínské salony 1936–1948, realizovaných také ve spolupráci s Galerií Václava Chada (Alex Beran: Zlínské odpoledne, Jan Rajlich: Hloubka plochy, František Chmelař: Malíř, který psal básně).

O přednášce:

Aby stroj nejen ekonomicky vyráběl, ale aby lidé jej obsluhující netrpěli fyzicky ani psychicky

Kongresové centrum Zlín Jazyk: čeština

Příspěvek se odkazuje na kořeny zlínského designu ve 40. letech 20. století, spojeného se snahou o navrhování ručních nástrojů a strojů s ohledem na ergonomická hlediska. Neboli aby design uživatele nejen nezraňoval, ale aby pomáhal, a stal se tak určitým funkčním prodloužením, doslova "umělým prodloužením či nastavením lidské ruky, výzbrojí pro určitou práci". V další části bude reflektovat kontinuity i proměny tohoto imperativu v následujících desetiletích.
*Je obsahově spojen s instalací historie sto let zlínského designu, která bude prezentována ve foyer 15. budovy 14|15 BAŤOVA INSTITUTU.