Domů → Řečníci → Knut Bang a Jannicke Holen

Knut Bang a Jannicke Holen

Hlavní poradci pro inkluzivní design, Inovace pro všechny Design and Architecture Norway (DOGA)

Knut Bang a Jannicke Holen jsou seniorními poradci DOGA, vládou financovaného národního orgánu pro trvale udržitelnou tvorbu hodnot prostřednictvím designu a architektury v Norsku.
Společně vedou program DOGA Inovace pro všechny, který je od roku 2005 součástí akčního plánu norské vlády pro univerzální design a je jediným programem zaměřeným na inkluzivní design pro inovace a rozvoj podnikání. Již více než dvacet let podporují strategický inkluzivní a udržitelný design a vedení.

Knut Bang je produktový a grafický designér s více než 30 lety zkušeností s prací se strategickým designem v Norsku i v zahraničí. Jeho velkým přáním je udržitelná budoucnost a již mnoho let se zasazuje o design jako pozitivní sílu pro změny ve světě. Ve společnosti DOGA pracuje na prosazování inkluzivního designu a udržitelnosti jako obchodního nástroje pro norské společnosti.

Jannicke Holenová vede program Inovace pro všechny ve společnosti DOGA. Její vášní jsou inovace založené na inkluzivním a udržitelném designu. Díky obchodnímu vzdělání a praxi má bohaté zkušenosti z vedení projektů a kategorií, strategie a vedení v soukromých i veřejných organizacích. V organizaci DOGA se zaměřuje na budování kompetencí a sdílení znalostí v oblasti vedení designu, inkluzivního designu a inovací.

O přednášce:

Inkluzivní designové myšlení

Kongresové centrum Zlín Jazyk: angličtina

Při vytváření lepších zítřků potřebujeme design, proto ať je udržitelnost tím hlavním zadáním pro design a rozmanitost a inkluze tou nejzazší inspirací!
Zjednodušeně řečeno, designové myšlení spočívá v rozpoznávání metod designéra, které propojují potřeby uživatelů s tím, co je technologicky možné a co poskytuje skutečnou tržní hodnotu.
Inkluzivní designové myšlení spočívá v rozpoznání hodnoty empatického designérského přístupu, který propojuje perspektivy a potřeby lidské rozmanitosti do uživatelsky přívětivějších řešení pro všechny a poskytuje hodnotu jak lidem, tak společnostem, značkám a komunitám.
Knut a Jannicke tomu říkají "Design tak jak má být!" (Design done right!)
Na pódium Zlin Design Weeku 2022 přinesou vhled a inspiraci právě k tomuto tématu.