Domů → Řečníci → Ivelina Gadzheva

Ivelina Gadzheva

Specialistka na inkluzivní design, zakladatel a prezident Design for all Bulgaria

Ivelina Gadzheva je inkluzivní designérka, která poskytuje konzultace veřejnému a soukromému sektoru ohledně toho, jak rozšířit jejich inovační kapacitu a přidanou hodnotu prohloubením znalostí přístupů k designu zaměřenému na lidi a kvalitativního výzkumu. Vzdělává a inspiruje jednotlivce a skupiny, jak využívat lidskou rozmanitost k vytváření sociálního začlenění a rozvoji udržitelných řešení. Ivelina je zakladatelkou nadace Design for All Bulgaria, která je členskou organizací Design for All Europe, a spoluzakladatelkou pobočky Service Design Network Bulgaria, která je členem Global Service Design Network.
Ivelina získala magisterský titul v oboru inkluzivního designu na Mid Sweden University a má rozsáhlé praktické zkušenosti s poskytováním školení pro odborníky, podniky a nevládní organizace o tom, jak využívat design pro sociální inovace a transformaci podnikání. V současné době pracuje v Helen Hamlyn Centre for Design na Royal College of Art jako komunitní manažerka Creative Leadership Circle.

LinkedIn  →

O přednášce:

Design pro všechny, nebo vůbec?

9. května 2022 Kongresové centrum Zlín Jazyk: angličtina

Ivelina Gadzheva bude mluvit o univerzálním designu jako nástroji pro rozvoj příležitostí.
Simon Sinek řekl: "Pokud nerozumíte lidem, nerozumíte byznysu." Ona by řekla: "Pokud nechcete rozumět lidem, nechcete rozumět životu". Design je tak či onak všude kolem nás - výrobky, služby, architektura, prostory, místa atd. To, jak je organizujeme, jak je vnímáme a jak na ně reagujeme, a tedy i to, jak spolu jako lidé komunikujeme. Design neznamená jen vytvářet něco krásného, jde také o to, aby to mělo smysl. Univerzální design a tato přednáška jsou o kladení otázek, o rozšiřování okruhu zvědavosti, o procesu tvorby designu. Ivelina se s vámi podělí o několik případových studií ze své praxe (například inkluzivní hřiště, orientační systém, hub pro sociální inovace) a provede vás fázemi výzkumu Univerzálního designu.