Domů → Porotci → Sára Matysová

Porotce Best in Design 2022

Sára Matysová

Kategorie Fashion Design

Sára se narodila v Praze a svou lásku k umění dál prohlubovala studiem historie umění na Karlově univerzitě. Její touha tvořit a být aktivní součástí umělecké a designové scény vedla na UMPRUM, kde začala studovat v Ateliéru textilní tvorby. Její tvorba se pohybuje na hranici volného a užitého umění. Ráda překračuje hranice tradičního uvažování o textilu, experimentuje s materiály a objevuje zapomenuté techniky. Její práce je ceněna v Česku i zahraničí, mimo jiné na Dutch Design Weeku v Holandsku.

Sára Matysová  →