,,Od soutěže jsem očekávala zpětnou vazbu a kritiku, která mi pomůže vidět mezery a nedostatky“, prohlašuje bývalá soutěžící Best in Design, Karolína Čechová

13. 12. 2020 | Lucie Kubínová

Karolína Čechová – Fashion design

V kategorii Fashion design se v loňském roce díky své tvorbě probojovala až do finále. Prezentuje se estetikou pracovních oděvů, udržitelností a nesezónností. Díky době covidové cítí nejistotu z budoucnosti, ale zároveň si užívá její zpomalení a plynutí. Nastávajícím soutěžícím vzkazuje, aby se neorientovali na sebeprezentaci a networking, ale spíše na práci samotnou.

Karolína Čechová je mladá designérka v oblasti Fashion Designu, která do své prvotřídní tvorby zasazuje myšlenky ekologie, etiky a udržitelnosti. Měla jsem možnost Karolíně položit zajímavé otázky a tím tak nahlédnout do části jejího života a tvorby.

1.  Můžete nám krátce představit sebe svou tvorbu v oblasti fashion designu?

Bakalářský stupeň jsem studovala na FDULS v Plzni, momentálně studuji magisterský stupeň na UMPRUM v Praze. V práci se inspiruji hodnotami starých kultur jako je například Wabi-Sabi. Zajímají mě také témata, která jsou na pomezí filosofie a vědy. Myšlenky ekologie, etiky, udržitelnosti a nesezónnosti se snažím zasazovat tvorby designu. Pokouším se vytvářet oděv s experimentálním přístupem a funkčními principy.

2.  Proč právě Fashion design?

Určitě jde o to, že oděv vychází z řemesla a je to něco, co má svůj čas a vývoj a trvá to dobu, kterou nelze obejít nebo zkrátit. V určité fázi je to vlastně velmi uklidňující pocit, že proces a činnost a toho co zrovna dělám, nijak neurychlím, je to v tom taková poctivost. Než člověk na něco přijde, musí se namáhat a přemýšlet, znova se ke svým myšlenkám vracet a zpochybňovat je. Potom, když od myšlenek, dojde k navrhování a prototypování, to je taky super kreativní část, člověk si s tím hraje a je to jako mít v ruce hlínu na modelování. Zhotovení jako je šití, drobné úpravy a detaily je jako leštění. Celé je to pro mě takový koloběh nebo cyklus. Je to vlastně docela těžké, ale to je podle mě v každé specializované oblasti. 

3.  Jak jste se dozvěděla o soutěži Best in Design?

O soutěži jsem se dozvěděla od přítele.

4.  Co bylo prvotním startérem a odhodláním se do soutěže přihlásit?

Prvotním impulsem bylo to, aby kolekci, která vznikla v rámci bakalářské práce, zachytilo širší okolí a abych dostala zpětnou vazbu a kritiku lidí mimo školu. Také šlo o to, aby práce, do které jsem investovala dost energie, přinesla ke mně něco zpátky. 

5.  Čím Vás soutěž Best in Design obohatila a mohla byste tím tak apelovat na všechny, kteří se ostýchají přihlásit?

Jak už jsem zmínila, očekávala jsem od soutěže zpětnou vazbu a kritiku, která mi pomůže vidět nedostatky a mezery, ale taky proces prezentace práce a mých myšlenek, které musely být srozumitelné. Napadá mě také čas, který je v soutěži omezený a ohraničený a za ten je nutné práci odprezentovat. Také je užitečné zažít pocit zdravé konkurence a vidět, jak o designu přemýšlejí další lidé z jiných škol a zemí. Myslím, že to dobře nastiňuje reálné podmínky a člověk není uvězněný jen ve svých představách.

6.  Situace, která nastala začátkem roku, byla oříškem pro všechny, jak jste se s ní na jaře dokázala vypořádat Vy?

Myslím, že ta situace stále trvá doteď, ale asi už jsem se tomu přizpůsobila, takto to teď prostě je. Občas cítím nejistotu a zvláštní pocit co bude dál, jindy si zase užívám to zpomalení a plynutí a vlastně myslím, že to ve mně něco zanechalo. Díky tomuto období jsem začala i víc kriticky přemýšlet právě nad blízkou budoucností ve všech směrech.

7.  Dokázala jste během ní vytvořit něco nového? Co Vás k tomu motivovalo?

Stále studuji magisterský stupeň vzdělání, takže je to i náplní školy na něčem pracovat a tvořit. Určitě jako pozitivní vnímám mojí zkušenost s pletenými materiály a technologiemi, na kterých jsem pracovala poslední rok. Mimo to teď určitě kladu důraz právě na myšlenkové propracování projektů ještě předtím, než začnu něco vytvářet fyzicky. Poslední projekt, na kterém jsem pracovala a stále pracuji, je zaměřený na funkčnost a nositelnost, což jde ruku v ruce s dnes všem známou problematikou udržitelnosti. To je určitě mnohovrstevnaté téma ve všech oborech.

8.  Jak zvládáte současnou přetrvávající situaci pandemie?

Myslím, že asi jako všichni ostatní lidé. Občas se věci zdají nejisté a bezútěšné, ale na druhou stranu myslím, že to v sobě obsahuje něco přínosného a ukazuje to věci z jiného úhlu. Myslím více na ostatní lidi a bytosti.

9.  Pracujete v současné době covidové na něčem novém, nebo jste z této situace spíše demotivovaná?

Ano pracuji, myslím, že to není demotivující, spíš některé věci přehodnocuji.

10.   Co Vás k práci motivuje? Máte nějaké konkrétní tipy?

Nevím úplně přesně, co mě motivuje, myslím, že je to ta činnost, proces, to, že něco vzniká a já to můžu vidět a nahmatat a reflektovat do toho svoje myšlenky a pocity. Asi je dobré nepřemýšlet hned nad tím výsledkem, a jak to asi bude přesně vypadat, ale nechat se trochu vést (unášet) tou činností, myslím, že je to docela meditační.

11.   Co byste vzkázala všem nově začínajícím designérům?

To je dobrá otázka. Sama jsem na začátku. Možná se tak moc neorientovat na sebeprezentaci a networking, než na práci samotnou.