O ZDW

Jsme design festival, kde může každý najít inspiraci. Naším posláním je vytvářet platformu pro setkávání mladých designérů a firem. Místo pro prezentaci, vyjádření a sdílení.

Představujeme mladé talenty a čerstvý vítr v designu. Soustředíme se na nová témata a myšlenky. Propojujeme odborné konference s výstavami a zábavným programem, prostřednictvím kterého seznamujeme návštěvníky se současnou designerskou tvorbou od různorodých autorů a firem.

Projekt vznikl v roce 2015 jako impuls dvou studentek designerských oborů Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Ta projekt pořádá již šestým rokem díky mezioborové spolupráci designu, marketingu, fotografie a audiovize.